Het recht van het kind

Naast duurzaamheid en burgerparticipatie, focust MOEDD zich op het sociale domein. En vooral op het toezien van de naleving van de Jeugdwet. Deze wet is het afgeleide van het Internationale Verdrag van de Rechten van het Kind (IVRK). 

Het beginsel hiervan is dat elk kind het recht heeft thuis op te groeien. Opgevoed te worden door zijn of haar ouders. Uithuisplaatsing is daarom altijd de laatste optie.