De Dordtenaar op één

Het vertrouwen in de politiek slinkt. Begrijpelijk, maar zorgwekkend. Dit leidt namelijk tot slechte besluitvorming. Met bepaalde bevolkingsgroepen die hier de dupe van zijn.

Waar is de mening van de inwoners gebleven? Problemen worden genegeerd. Klachten slecht behandeld. Dit MOEDD anders. Wij vinden het belangrijk dat de Dordtenaar wordt gehoord. Knelpunten worden opgelost. Juiste oplossingen worden geboden. En de raadsleden hun volksvertegenwoordigende rol weer serieus gaan nemen. 

De kloof tussen inwoners en de gemeente MOEDD weg. Met een actievere rol voor de Dordtenaar. Of het nu gaat over problemen op het fysieke domein of zaken rondom sociale wetgeving. De inwoner MOEDD worden betrokken. En de kwetsbare Dordtenaar worden beschermd. 

Wij zijn daarom ook vóór een burgerraad. Waar zo’n 100 inwoners inbreng hebben. En de kans krijgen creatieve oplossingen te opperen.

Zonder Dordtenaren, geen Dordt. De stad heeft ons nodig en wij haar.